Pro školy

Nejvýznamnější projekt v oblasti drogové prevence

Protidrogový vlak nabízí pro žáky i studenty program primární prevence, který zaručeně nenudí! Návštěvníky ve věku 12–17 let naše inovativní projekce vtáhne a donutí je přemýšlet o problematice závislostí i o zodpovědnosti nejen k vlastnímu životu.

Unikátní prostředí vlaku nabízí možnost okamžité neformální diskuse s vrstevníky, učitelem a odborníkem. Taková debata je díky neobvyklému prostředí a silným vjemům živější, otevřenější a upřímnější než při klasické přednášce na půdě školy.

Data

V rámci programu se děti účastní dotazníkového šetření. Anonymně odpovídají na otázky týkající se trávení volného času, zkušeností s návykovými látkami apod. Závěry šetření pak mohou využívat zástupci měst a preventisté.

Návazné programy


Pozitivním rysem preventivního programu je jeho komplexní charakter. S časovým odstupem práce s žáky a studenty pokračuje návštěvou lektorů protidrogového vlaku ve škole, kde s dětmi probíhá diskuse navazující na "vlakový příběh"

Nadační fond Nové Česko a tým REVOLUTION TRAIN aktuálně pracují mj. i s dalšími partnery na vývoji těchto programů. Tématy jsou vznik drogových i nedrogových závislostí stejně jako řady dalších patologických jevů.

Návazné programy těží z pozitivní reflexe vlakového příběhu i z rozsáhlého programu sběru dat.


Evaluace programu pro školy

Reakce českých i německých studentů ukazují, že protidrogový vlak na ně působí velmi dobře. 90 % z nich hodnotí program stupněm 1 nebo 2 a důrazně jej doporučují i dalším návštěvníkůmVíce o Revolution Train najdete v sekci projekt.


Objednávky:

valkova@revolutiontrain.cz
+420 608 405 080 v pracovní dny od 8:00 – 16:00. 


PRO ŠKOLY - Program pro školy RODINA - Rodiče s dětmi a veřejnost STAŇTE SE PARTNEREM PROJEKTU

AKTUÁLNĚ PROJEKT PROGRAMY O NÁS PARTNEŘI KONTAKTUJTE NÁS
Tour Historie Pro školy Pro média Reference       Eliášova 274/4, Praha 6
Vizualizace Pro rodinu Kariéra Napsali o nás  info@revolutiontrain.cz
      +420 774 724 757
5D Pro firmy Foto