Projekt

Představení

Návazný program

Vizualizace

Historie

Vlak je jen začátek

Součástí projektu REVOLUTION TRAIN je dlouhodobá práce s cílovými skupinami a koordinace činností s partnerskými organizacemi i místními experty na prevenci.

Unikátní prostředí vlaku nabízí možnost okamžité neformální diskuse s vrstevníky, učitelem a odborníkem. Po skončení projekce lektoři předávají pedagogům doporučení k návazné diskusi a další práci s tématem vlakového příběhu ve třídách. Ve spolupráci s městy pořádáme výstavy slohových a grafických prací návštěvníků vlaku.

S časovým odstupem práce s žáky a studenty pokračuje v podobě návazného programu „To je zákon, kámo!". Jeho realizací je zajištěna kontinuita programu po návštěvě Protidrogového vlaku. Žáky ve škole návštíví lektoři Protidrogového vlaku nebo lokální preventisté, kteří s dětmi navazují na vlakový příběh.

Ocenění

Ve středu 16. 10. jsme v Brně obdrželi od Ministerstva vnitra České repubiky EVROPSKOU CENU - PREVENCE KRIMINALITY - NÁRODNÍ KOLO - 1. místo za návazný program "TO JE ZÁKON KÁMO!" připravený ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV Policie ČR.


„To je zákon, kámo!"

„To je zákon, kámo!“, vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR a zajišťuje komplexnost primárně preventivního konceptu Protidrogového vlaku. Národní protidrogová centrála se od počátku zapojila jako odborný poradce a garant návazného programu. Návazný program byl poprvé představen ve školním roce 2017/2018. Za poslední dva školní roky preventivní program absolvovalo 13000 žáků a studentů. V roce 2018 návazný program zaštítilo Policejní prezidium ČR Krajští preventisté PČR se do něj aktivně zapojili a navštěvují s tímto preventivním programem školy. V současné době působí po celé České republice na sto vyškolených lektorů návazného programu z řad policie.

Návazný program již druhým rokem běží v Německu a letos byl představen i na Slovensku.

Těmito a dalšími otázkami se zabývá návazný program „To je zákon, kámo!", který navazuje na „vlakový příběh". Žáci sledují tento příběh z nové perspektivy policejních týmů. V rámci soutěžení jednotlivých skupin se dozvídají více o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech její léčby i rizicích trestně právních následků. Cílem programu je prohloubit diskusi o rizicích závislostí, zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a zároveň zvýšit povědomí o trestně právní odpovědnosti. Žáci navíc dostávají příležitost uvědomit si, že problematika drog není záležitostí vzdálenou, ale mohou se s ní setkat i ve svém nejbližším okolí.

Ze strany žáků a pedagogů je program přijímán velmi pozitivně. Žáci hodnotí kladně týmovou práci a možnost shlédnout vlakový příběh znovu. S odstupem času mají možnost zaměřit svou pozornost na jiné detaily, kterých si ve vlaku nevšimli. Z pedagogického hlediska je především oceňováno prohloubení příběhu o informace z trestněprávní roviny a celkové zpracování projektu.

Evaluace projektu

V průběhu školního roku 2018/19 byl primární protidrogový program REVOLUTION TRAIN evaluován pomocí dotazníkového šetření ověřujícího znalost účastníků v oblasti trestněprávní odpovědnosti před absolvováním komplexního programu a po něm.

Ukázka vyhodnocení zpětné vazby od pedagogů

Ukázky výsledků dotazníkového šetření pedagogů v rámci Návazného programu:

Na otázku "Jak hodnotíte návazný program?" odpovědělo 69,64 % pedagogů z celkového počtu 112, že žáky návazný program rozhodně zaujal a 25,89 % si myslí, že je zaujal, že se účastnili programu aktivně a byli vtaženi zpět do příběhu.Na programu pedagogové nejvíce (74,11 %) ocenili trestněprávní rovinu, ze 42,86 % týmovou práci a z 36,61 % prohloubení příběhu. V tomto případě mohli pedagogové vybrat více odpovědí.64,29 % pedagogů se domnívá, že na základě prohloubení informací z návazného programu lze u žáků očekávat pozitivní změnu chování, postojů a hodnot. 16,07 % z nich si myslí, že změnu postojů rozhodně očekává a 16,07 % pedagogů neví, zda tomu tak bude.Podle názoru 65,18 % učitelů se žáci rozhodně dozvěděli nové informace, které jim mohou v životě pomoci při rozhodování a 29,46 % pedagogů si myslí, že se takové informace dozvěděli.

Ukázka z reakcíPRO ŠKOLY - Program pro školy RODINA - Rodiče s dětmi a veřejnost STAŇTE SE PARTNEREM PROJEKTU


AKTUÁLNĚ PROJEKT PROGRAMY O NÁS PARTNEŘI KONTAKTUJTE NÁS
Tour Historie Pro školy Pro média Reference       Eliášova 274/4, Praha 6
Vizualizace Pro rodinu Kariéra Napsali o nás  info@revolutiontrain.cz
      +420 774 724 757
5D Pro firmy Foto