16:01 27.07.2017 REVOLUTION TRAIN

About us

Who we are

In the media

Press service

AUTHOR OF THE PROJECT

Pavel Tuma
Designer and visionary
www.paveltuma.com

Find out more: www.novecesko.cz

EXECUTIVE BOARD
Vladimír Adamec, Pavel Tuma

SUPERVISORY BOARD
Pavel Beneš, Jan Lamser

EXPERT BOARD OF THE PROJECT

prof. PaeDr. Pavel Kolář, Ph.D.
Přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného
lékařství LF UK a FN Motol

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
Centrum pro závislé na tabáku
1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.
1. LF UK, Fakultní nemocnice Motol

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
Emeritní přednosta IKEM

prof. Dr. rer. nat. habil. Marion Eich-Born
SuPEr e.V. , Erfurt, Německo

Ing. Radovan Voříšek
Director of Department of Prevention
at Podané ruce o.p.s.

brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych
Director of the National Anti-Drug
Headquarters - Police of the Czech Republic

plk. JUDr. Břetislav Brejcha
Deputy Director of the National Anti-Drug
Headquarters - Police of the Czech Republic

Jörg von Daake
Hlavní kriminální komisař a docent kriminologie
VŠ pro správu a justici v Berlíně, Německo

mjr. Mgr. František Linet
Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitře, odb. lektor Žilinská univerzita

srž. Mgr. Marcela Voreková
Pedagogická fakulta Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitře, zakl. OZ Centrum prevencie mládeže


ContactNEWS PROJECT PROGRAMMES ABOUT US PARTNERS CONTACT US
Tour Visualization Schools Press service Feedback       Eliášova 274/4, Prague 6
Families Photos In the media  info@revolutiontrain.cz
      +420 774 724 757
Companies